Yerel Demokrasi Ajansı LDA nedir?

Avrupa Yerel Demokrasi Ajansları (ALDA)nın bir inisiyatifidir. 1990 yılından itibaren Avrupa Konseyi tarafından başlatılan Yerel Demokrasi Ajansları sistemin ALDA (Avrupa Yerel Demokrasi Derneği) tarafından yönetilmektedir. ALDA, sivil toplumu ve yerel yönetimlerin arasındaki diyalog ve işbirliği güçlendirerek vatandaşlarının temsiliyet gücünü arttırmaya ve bundan dolayı daha iyi yerel yönetişimi desteklemeye adamış bir birliktir. ALDA, Avrupa;da (28 AB Üye Devleti), Balkanlar Bölgesi, Doğu Ortaklığı, Orta Doğu ve Akdeniz havzasında aktif olup 15 Yerel Demokrasi Ajansı (LDA)’dan oluşan ağını faaliyetlerinde koordine eder ve destekler.

LDA Edremit, LDA Akdeniz Ağı’nın bir parçası olmakta birlikte Balkanlar ve Akdeniz ülkelerinde bulunan LDA’lar arasına girmiştir. ALDA’nin koordinasyonu ve Edremit Belediyesi’nin önderliğinde kurulan LDA Edremit Ofisi sivil toplum ve yerel kurumların arasındaki diyalog ve işbirliğini desteklemeyi önceleyen kuruluştur. LDA Edremit, yerelde aktif olarak çalışmalarını sürdüren çeşitli STK’lar ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirerek ortak çözümler, diyalog ve işbirliğini teşvik eden inovatif ve sosyal bir alandır.
Çevre, iklim değişikliği, aktif vatandaşlık, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, kültür, engelli hakları, iyi yönetişim ve gençlik girişimciliği gibi konularda çalışan LDA Edremit yerelde pozitif ve yapıcı girişimler teşvik etmektedir. Ayrıca vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının Avrupa ve diğer ülkelerden temsilcilerin oluşturduğu “LDA Ağı’nın” uluslararası boyutundan faydalanıp yeni fırsatlar yaratmayı da amaçlamaktadır.