Misyonumuz

• Yerel düzeyde karar alma süreçlerinde katılımcı yaklaşımı desteklemek, yerel yönetimlerin açık bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak ve yerel yönetimi vatandaşların ihtiyaçlarını ön plana almasını teşvik etmek; • İmkân alanını ve olanakları genişletmek, sivil toplumunun diyalog kurma beceri ve kapasitelerini geliştirmek, sivil toplumun desteklediği alanları ve kendi çıkarlarını savunma kapasitesi üzerinde çalışırken yerel yönetimlerle iletişimini teşvik etmek; • Yerel yönetim ve yereldeki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog ve işbirliği bağlantılarını güçlendirerek vatandaşları karar alma mekanizmalarına dâhil etmek; • Yerel yönetimin kardeş şehirlerle var olan ilişkilerini güçlendirmek ve Avrupa’daki belediyeler ile Türkiye’deki yerel yönetimler arasında yeni ilişkilerin oluşturulmasını teşvik etmek • Türkiye'deki aktörler ve LDA ortakları ile başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelerdeki aktörler arasındaki bilgi alışverişini ve LDA Edremit Ağı’nın gelişimini güçlendirmek.

Vizyonumuz

LDA Edremit (Edremit Yerel Demokrasi Ajansı) sivil toplum ve yerel yönetim arasındaki aktif işbirliği diyalogları ve iyi uygulama değişimini teşvik eden kalıcı ve kapsayıcı bir yapıdır. Söz konusu işbirliği ve iyi uygulama değişimleri kentin ve vatandaşların kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimlerini kapsamaktadır. LDA Edremit; yerel yönetimin, vatandaşların ve yerel STK’ların Avrupa’daki diğer kentler ve kuruluşlar ile diyalog ve işbirliği kurma konusunda yardımcı ve yapıcı bir rol oynamaya adanmış bir kuruluştur. Aynı zamanda ALDA (Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı) ve LDA Edremit yerel yönetimler ve sivil toplum arasında hem Akdeniz boyutunda hem de Avrupa - Türkiye düzeyinde uluslararası işbirliği ve diyaloğu destekleyebilir.

PROJELERİMİZ

ALDA’nın desteği ve koordinasyonu altında kurulan LDA Edremit halkın yaşam kalitesi arttırmak adına yereldeki sivil toplumların yararına çalışan bir kuruluştur. Bu nedenle üyeleri ve destekleyici ortaklarıyla birlikte belirlenen öncelik alanları çerçevesinde proje, hibe ve çeşitli etkinlikleri geliştirmektedir. LDA Edremit çok yeni bir kuruluş olduğundan dolayı henüz kendi çatısı altında geliştirilmiş veya uygulanmış bir proje bulunmamakla birlikte ALDA ve Edremit Belediyesi’nin tecrübeleri ve önderliğinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Erasmus + ile diğer uluslararası ve ulusal hibelere başvuru yapabilecek potansiyele sahip olup aynı zamanda yerelde aktif olarak çalışan ve proje başvurusu yapmak isteyen çeşitli STK’lar için rehberlik desteği verebilecektir.

"Strengthening the LDA Edremit establishment process" Projesi 

LDA Edremit kuruluş esnasında kapasite geliştirme ve yereldeki STK’ların ihtiyaç analizini oluşturmak adına ALDA ve Edremit Belediyesi ile birlikte Ekim 2022 tarihinde Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’na başvuru yapıp 5 ay süren teknik ve kapasite geliştirme desteği içeren projesini başarıyla tamamlanmıştır. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında LDA Edremit’in kapasite geliştirme ve iyi uygulama değişim oluşturmak adına LDA Mostar’da bir “Job Shadowing Visit” organize edilmiştir. İki gün boyunca Edremit Belediyesi’nden oluşan iki kişilik bir heyet (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer ACAR ve Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu Elisa Falcini) LDA Mostar’ın yapmış olduğu çalışmaları ve uyguladığı projeleri öğrenme ve takip etme fırsatı olmuştur. Aynı zamanda LDA’nın iyi yönetişim ve yereldeki sivil toplum ile pozitif etkileşim konusunda görüşmeler yapılmış ve yol gösterici bilgiler edinilmiştir. Ayrıca ALDA tarafından koordine edilen LDA ağı çok geniş olmasıyla birlikte aynı zamanda yıllardır faaliyet yapan tecrübeli LDA ofislerinden oluşmaktadır. Bu nedenle diğer LDA’lar arasında da her zaman tecrübe ve iyi uygulama değişimi oluşturma imkânı olacak ve ortak projeler geliştirilebilecektir. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından verilen hibe desteği ile Edremit’teki STK’lara Anket çalışması uygulanarak durum analizi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu durum analizi LDA Edremit’in gelecek çalışmalarını daha verimli ve STK’ların ihtiyaçlarına uygun olması için gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bir LDA Ofisi’nin vatandaşlarına yararlı olması için yereldeki sivil toplumun durumunun ve ihtiyaçlarının farkında olması en önemli koşullardan birisidir.

Haberler

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında  LDA Edremit’in kapasite geliştirme ve iyi uygulama değişim oluşturmak adına LDA Mostar’da bir “Job Shadowing Visit” organize edilmiştir. İki gün boyunca Edremit Belediyesi’nden oluşan iki kişilik bir heyet (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer ACAR ve Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu Elisa Falcini) LDA Mostar’ın yapmış olduğu çalışmaları ve uyguladığı projeleri öğrenme ve takip etme fırsatı olmuştur. Aynı zamanda LDA’nın iyi yönetişim ve yereldeki sivil toplum ile pozitif etkileşim konusunda görüşmeler yapılmış ve yol gösterici bilgiler edinilmiştir.

Ayrıca ALDA tarafından koordine edilen LDA ağı çok geniş olmasıyla birlikte aynı zamanda yıllardır faaliyet yapan tecrübeli LDA ofislerinden oluşmaktadır. Bu nedenle diğer LDA’lar arasında da her zaman tecrübe ve iyi uygulama değişimi oluşturma imkânı olacak ve ortak projeler geliştirilebilecektir.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından verilen hibe desteği ile Edremit’teki STK’lara Anket çalışması uygulanarak durum analizi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu durum analizi LDA Edremit’in gelecek çalışmalarını daha verimli ve STK’ların ihtiyaçlarına uygun olması için gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bir LDA Ofisi’nin vatandaşlarına yararlı olması için yereldeki sivil toplumun durumunun ve ihtiyaçlarının farkında olması en önemli koşullardan birisidir.