• Yerel düzeyde karar alma süreçlerinde katılımcı yaklaşımı desteklemek, yerel yönetimlerin açık bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak ve yerel yönetimi vatandaşların ihtiyaçlarını ön plana almasını teşvik etmek;
  • İmkân alanını ve olanakları genişletmek, sivil toplumunun diyalog kurma beceri ve kapasitelerini geliştirmek, sivil toplumun desteklediği alanları ve kendi çıkarlarını savunma kapasitesi üzerinde çalışırken yerel yönetimlerle iletişimini teşvik etmek;
  • Yerel yönetim ve yereldeki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog ve işbirliği bağlantılarını güçlendirerek vatandaşları karar alma mekanizmalarına dâhil etmek;
  • Yerel yönetimin kardeş şehirlerle var olan ilişkilerini güçlendirmek ve Avrupa’daki belediyeler ile Türkiye’deki yerel yönetimler arasında yeni ilişkilerin oluşturulmasını teşvik etmek
  • Türkiye’deki aktörler ve LDA ortakları ile başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelerdeki aktörler arasındaki bilgi alışverişini ve LDA Edremit Ağı’nın gelişimini güçlendirmek.