Sivil Düşün Projesi ve LDA Mostar ile "Job Shadowing" Ziyareti

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında LDA Edremit’in kapasite geliştirme ve iyi uygulama değişim oluşturmak adına LDA Mostar’da bir “Job Shadowing Visit” organize edilmiştir. İki gün boyunca Edremit Belediyesi’nden oluşan iki kişilik bir heyet (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer ACAR ve Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu Elisa Falcini) LDA Mostar’ın yapmış olduğu çalışmaları ve uyguladığı projeleri öğrenme ve takip etme fırsatı olmuştur. Aynı zamanda LDA’nın iyi yönetişim ve yereldeki sivil toplum ile pozitif etkileşim konusunda görüşmeler yapılmış ve yol gösterici bilgiler edinilmiştir. Ayrıca ALDA tarafından koordine edilen LDA ağı çok geniş olmasıyla birlikte aynı zamanda yıllardır faaliyet yapan tecrübeli LDA ofislerinden oluşmaktadır. Bu nedenle diğer LDA’lar arasında da her zaman tecrübe ve iyi uygulama değişimi oluşturma imkânı olacak ve ortak projeler geliştirilebilecektir.
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından verilen hibe desteği ile Edremit’teki STK’lara Anket çalışması uygulanarak durum analizi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu durum analizi LDA Edremit’in gelecek çalışmalarını daha verimli ve STK’ların ihtiyaçlarına uygun olması için gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bir LDA Ofisi’nin vatandaşlarına yararlı olması için yereldeki sivil toplumun durumunun ve ihtiyaçlarının farkında olması en önemli koşullardan birisidir.