Vizyon:

LDA Edremit (Yerel Demokrasi Ajansı) sivil toplum ve yerel yönetim arasında aktif işbirliği diyalogları ve iyi uygulama değişimi teşvik eden kalıcı ve kapsayıcı bir platformdur. Söz konusu işbirliği ve iyi uygulama değişimi kentin ve vatandaşların yaşamının kültürel, ekonomik ve sosyal boyutları kapsamaktadır. LDA Edremit yerel toplum ve yerel STK’ların Avrupa’nın kentler ve diğer kuruluşları ile diyalog ve işbirliği kurma konusunda yardımcı ve yapıcı bir rol oynamaya adanmış bir kuruluştur.

Aynı zamanda ALDA ve LDA yerel yönetimler ve sivil toplum arasında hem Avrupa-Türkiye düzeyinde hem de daha geniş bir Akdeniz boyutunda uluslararası alışverişi destekleyebilir.